201509171442491597U8RTnq8z.png201509201442739189UR4UtW99201304171366186767xPtPnN2W201304171366186934ePv5b9UC2015091714424918529gig1SVm

Bli kofadder!

Bli fadder till en ekologisk ko! Vill du stödja oss i att ge våra kor och kalvar ett gott liv,
då kan du bli fadder till en ko!

Våra kor

Våra kor och kalvar behöver dig som värdesätter ett lantbruk med fokus på god djurvälfärd och miljövänlig odling.

Beställ vykort/tavlor

Du kan beställa tavlor och vykort med fotografier på djur och natur. Dessa beställer du via vår samarbetspartner Farmphoto.