Kossans år

Kon får en kalv ungefär en gång om året. Kalven tillbringar det första dygnet med kon och tas sedan omhand av oss tillsammans med andra kalvar. Den första mjölken kon ger efter kalvning kallas råmjölk och innehåller extra mycket nyttigt för kalvens första tid. Vi ser till att kalven dricker tillräckligt för att bli stor och stark. Kon går sedan till mjölkroboten för att mjölkas och mjölken går till Hjordnära mejeri alldeles intill. Kvigkalvarna,  som ska bli nya mjölkkor, bor tillsammans med sina kompisar i igloos med små hagar omkring. De får äta mjölk, kraftfoder och ensilage. Tjurkalvarna stannar hos oss de första veckorna och flyttar sedan till en annan gård.

När kon blir brunstig så insemineras hon för att få en ny kalv. Vi ser till att kon är i bra balans innan hon insemineras vilket brukar ske en till sex månader efter kalvning. Kossan mjölkas vidare samtidigt som hon är dräktig med den nya kalven. Ungefär två månader innan den nya kalven ska födas, slutar vi mjölka kon och hon får vila sig den sista tiden innan kalvning. Denna tid kallas sinperiod. 

Kon äter gräs på betet sommartid och ensilage och kraftfoder inne i ladugården året runt. Under vintern, när gräset inte växer, går korna inne i sin lösdriftsladugård. De kan själva bestämma när de vill äta, idissla, mjölkas av mjölkroboten och sova. Vi observerar djuren noga och sköter om dem genom att hålla rent där de ska ligga och fylla på med foder och halm samt hjälpa de kor som behöver assistans i mjölkroboten. Det går åt mycket tid och arbete om alla korna ska ha det bra, vara friska och trivas. Vi är flera stycken på gården som turas om att jobba alla dagar på hela året för våra kors bästa!