Om Nygården

Vid årsskiftet 2011-12 tog vi över efter Bengt och Ulla Kjellander som haft gården sedan 1979. Gården har varit ekologisk sedan 1999. Hjordnära Mejeri startades på Nygården på Kjellanders initiativ under 90-talet. Idag driver Skånemejerier mejeriet.

2003 drabbades gårdens ladugård av en brand och 2005 byggdes en ny ladugård med två mjölkrobotar.

Korna går i en lösdriftsladugård och en del av rekryteringsdjuren, kvigor som ska bli kor, bor i en hall bredvid.

På gården finns även en biogasanläggning från Norups gård, som genom att röta gödseln från korna samt restprodukter från mejeriet levereras miljövänlig energi som i sin tur fyller en del av energibehovet på mejeriet. Korna bidrar inte bara med sin mjölk till mejeriet utan också med sin gödsel!

Vad som är viktigt när man driver en ekologisk gård:

"”Sommartid får korna nytt bete två gånger per dag. På det sättet tillgodogör sig korna betet bättre. Vi jobbar mycket med djurvälfärd för att korna ska må bra och därmed minimeras behandlingar med antibiotika och andra läkemedel.

Det är viktigt att planera växtföljden och sprida gödsel vid rätt tidpunkt för att undvika näringsförluster. Naturliga buskridåer och diken skyddar vi för att gynna insekterna och fågellivet.

Vi strävar efter att odla allt foder själva. Vi försöker också att använda energin så effektivt som möjligt. Vi har belysningsstyrning och värmeåtervinning från mjölkkylningen som sparar elenergi. På gården finns en biogasanläggning som förser Hjordnära Mejeri med energi från gödseln. På så sätt står gårdens energikretslopp också för en del av förädlingen av Hjordnäras mejeriprodukter.”"
                                                                                                Anders bonde på Nygården

Om framtiden:

”Vi har världens bästa jobb. Det är ett varierande arbete på gården med många utmaningar och med tydlig feedback, inte minst från korna.

Glada kor, goda medarbetare och fina bondekollegor inspirerar. På sikt vill vi bli självförsörjande på allt slags foder och genom biogas från gödseln sluta gårdens och mejeriets kretslopp. Vi vill också bredda oss och utveckla fler verksamheter än mjölkproduktion på gården. Vad det blir får framtiden utvisa.

Fakta:

Brukad areal: Åker 400 ha och naturbetesmark 42 ha
Antal kor: 165 årskor och lika många på rekrytering
Koraser: SRB, RDM och holstein (SLB)
Traktorer: Två New Holland, en Valtra och en Volvo hjullastare
Gården KRAV-ansluten sedan: 1999